Giới thiệu về họ Q PLC Mitsubishi

I.Giới thiệu1. Dạng module Phát triển lên từ dòng sản phẩm trước đó, họ AnSH, họ Q PLC Mitsubishi cho phép người dùng pha trộn và lựa chọn sự phối hợp tốt nhất giữa CPU, công cụ truyền tin, module điều khiển chuyên biệt và I/O trên cùng một nền tảng. Điều này cho phép […]

Cách chọn và sử dụng biến tần sao cho tiết kiệm chi phí nhất

Hướng dẫn chọn các loại biến tần cho những ứng dụng thực tếTùy vào nhu cầu sử dụng, số tiền của chủ đầu tư và mức độ yêu cầu của hệ thống điều khiển mà ta lựa chọn cho loại biến tần phù hợp. Nếu bạn là bên thiết kế thi công tủ điện thì […]