FR-A720 Series

Showing 1–10 of 17 results

 • FR-A720-0.4K

  FR-A720-0.4K
  Quick Overview

  FR-A720-0.4K là sản phẩm thuộc dòng biến tần FR-A700 thế hệ mới với tính đột phá về công nghệ cùng với công suất hoạt động tối đa, tiết kiệm năng lượng và đa dạng trong trong ứng dụng.
  – Biến tần FR-A700 được thiết kế cho những ứng dụng đòi hỏi sự điều khiển phức tạp như cẩu trục và thang máy, hệ thống nhà kho tự động, máy đùn, máy ly tâm quán tính cao và các loại máy cần tính năng điều khiển vị trí chính xác.


 • FR-A720-0.75K

  FR-A720-0.75K
  Quick Overview

  FR-A720-0.75K là sản phẩm thuộc dòng biến tần FR-A720 thế hệ mới với tính đột phá về công nghệ cùng với công suất hoạt động tối đa, tiết kiệm năng lượng và đa dạng trong trong ứng dụng.
  – Biến tần FR-A700 được thiết kế cho những ứng dụng đòi hỏi sự điều khiển phức tạp như cẩu trục và thang máy, hệ thống nhà kho tự động, máy đùn, máy ly tâm quán tính cao và các loại máy cần tính năng điều khiển vị trí chính xác.


 • FR-A720-1.5K

  FR-A720-1.5K
  Quick Overview

  FR-A720-1.5K là sản phẩm thuộc dòng biến tần FR-A700 thế hệ mới với tính đột phá về công nghệ cùng với công suất hoạt động tối đa, tiết kiệm năng lượng và đa dạng trong trong ứng dụng.
  – Biến tần FR-A700 được thiết kế cho những ứng dụng đòi hỏi sự điều khiển phức tạp như cẩu trục và thang máy, hệ thống nhà kho tự động, máy đùn, máy ly tâm quán tính cao và các loại máy cần tính năng điều khiển vị trí chính xác.


 • FR-A720-11K

  FR-A720-11K
  Quick Overview

  FR-A720-11K là sản phẩm thuộc dòng biến tần FR-A720 thế hệ mới với tính đột phá về công nghệ cùng với công suất hoạt động tối đa, tiết kiệm năng lượng và đa dạng trong trong ứng dụng. Biến tần FR-A700 được thiết kế cho những ứng dụng đòi hỏi sự điều khiển phức tạp như cẩu trục và thang máy, hệ thống nhà kho tự động, máy đùn, máy ly tâm quán tính cao và các loại máy cần tính năng điều khiển vị trí chính xác.


 • FR-A720-15K

  FR-A720-15K
  Quick Overview

  FR-A720-15K là sản phẩm thuộc dòng biến tần FR-A720 thế hệ mới với tính đột phá về công nghệ cùng với công suất hoạt động tối đa, tiết kiệm năng lượng và đa dạng trong trong ứng dụng. Biến tần FR-A700 được thiết kế cho những ứng dụng đòi hỏi sự điều khiển phức tạp như cẩu trục và thang máy, hệ thống nhà kho tự động, máy đùn, máy ly tâm quán tính cao và các loại máy cần tính năng điều khiển vị trí chính xác.


 • FR-A720-18.5K

  FR-A720-18.5K
  Quick Overview

  FR-A720-18.5K là sản phẩm thuộc dòng biến tần FR-A720 thế hệ mới với tính đột phá về công nghệ cùng với công suất hoạt động tối đa, tiết kiệm năng lượng và đa dạng trong trong ứng dụng. Biến tần FR-A700 được thiết kế cho những ứng dụng đòi hỏi sự điều khiển phức tạp như cẩu trục và thang máy, hệ thống nhà kho tự động, máy đùn, máy ly tâm quán tính cao và các loại máy cần tính năng điều khiển vị trí chính xác.


 • FR-A720-2.2K

  Quick Overview

  FR-A720-2.2K là sản phẩm thuộc dòng biến tần FR-A700 thế hệ mới với tính đột phá về công nghệ cùng với công suất hoạt động tối đa, tiết kiệm năng lượng và đa dạng trong trong ứng dụng. Biến tần FR-A700 được thiết kế cho những ứng dụng đòi hỏi sự điều khiển phức tạp như cẩu trục và thang máy, hệ thống nhà kho tự động, máy đùn, máy ly tâm quán tính cao và các loại máy cần tính năng điều khiển vị trí chính xác.


 • FR-A720-22K

  FR-A720-22K
  Quick Overview

  FR-A720-22K là sản phẩm thuộc dòng biến tần FR-A720 thế hệ mới với tính đột phá về công nghệ cùng với công suất hoạt động tối đa, tiết kiệm năng lượng và đa dạng trong trong ứng dụng. Biến tần FR-A700 được thiết kế cho những ứng dụng đòi hỏi sự điều khiển phức tạp như cẩu trục và thang máy, hệ thống nhà kho tự động, máy đùn, máy ly tâm quán tính cao và các loại máy cần tính năng điều khiển vị trí chính xác.


 • FR-A720-3.7K

  FR-A720-3.7K
  Quick Overview

  FR-A720-3.7K là sản phẩm thuộc dòng biến tần FR-A700 thế hệ mới với tính đột phá về công nghệ cùng với công suất hoạt động tối đa, tiết kiệm năng lượng và đa dạng trong trong ứng dụng. Biến tần FR-A700 được thiết kế cho những ứng dụng đòi hỏi sự điều khiển phức tạp như cẩu trục và thang máy, hệ thống nhà kho tự động, máy đùn, máy ly tâm quán tính cao và các loại máy cần tính năng điều khiển vị trí chính xác.


 • FR-A720-30K

  FR-A720-30K
  Quick Overview

  FR-A720-30K là sản phẩm thuộc dòng biến tần FR-A720 thế hệ mới với tính đột phá về công nghệ cùng với công suất hoạt động tối đa, tiết kiệm năng lượng và đa dạng trong trong ứng dụng. Biến tần FR-A700 được thiết kế cho những ứng dụng đòi hỏi sự điều khiển phức tạp như cẩu trục và thang máy, hệ thống nhà kho tự động, máy đùn, máy ly tâm quán tính cao và các loại máy cần tính năng điều khiển vị trí chính xác.