Biến tần Schneider

Biến tần Schneider

Showing 1–10 of 31 results

 • ATV310H037N4E

  Quick Overview

  Biến tần ATV310H037N4E

  • Công suất: 0.37 kW
  • Dòng định mức: 24 A (tối đa lên tới 36 A trong 60s)
  • Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW
  • Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz

 • ATV310H075N4E

  Quick Overview

  Biến tần ATV310H075N4E

  • Công suất: 0.75 kW
  • Dòng định mức: 2.3 A (tối đa lên tới 3.5 A trong 60s)
  • Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW
  • Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz

 • ATV310HD11N4E

  Quick Overview

  Biến tần ATV310HD11N4E

  • Công suất: 11 kW
  • Dòng định mức: 24 A (tối đa lên tới 36 A trong 60s)
  • Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW
  • Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz

 • ATV310HU15N4E

  Quick Overview

  Biến tần ATV310HU15N4E

  • Công suất: 1.1 kW
  • Dòng định mức: 4.1 A (tối đa lên tới 6.2 A trong 60s)
  • Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW
  • Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz

 • ATV310HU22N4E

  Quick Overview

  Biến tần ATV310HU22N4E

  • Công suất: 2.2 kW
  • Dòng định mức: 5.5A (tối đa lên tới 8.3A trong 60s)
  • Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW
  • Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz

 • ATV310HU30N4E

  Quick Overview

  Biến tần ATV310HU30N4E

  • Công suất: 3 kW
  • Dòng định mức: 7.1A (tối đa lên tới 10.7A trong 60s)
  • Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW
  • Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz

 • ATV310HU40N4E

  Quick Overview

  Biến tần ATV310HU40N4E

  • Công suất: 4 kW
  • Dòng định mức: 9.5 A (tối đa lên tới 14.3 A trong 60s)
  • Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW
  • Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz

 • ATV310HU55N4E

  Quick Overview

  Biến tần  

  • Công suất: 5.5 kW
  • Dòng định mức: 12.6A (tối đa lên tới 18.9A trong 60s)
  • Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW
  • Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz

 • ATV310HU75N4E

  Quick Overview

  Biến tần ATV310HU75N4E

  • Công suất: 5.5 kW
  • Dòng định mức: 17A (tối đa lên tới 25.5A trong 60s)
  • Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW
  • Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz

 • ATV610C11N4

  Quick Overview

  ATV610C11N4 – Đặc tính kĩ thuật:

  •  Công suất: 110 KW
  • Nguồn điện áp: 380 – 415V 3 Pha 50/60 Hz
  • Tần số ngõ ra: 0.1-500 Hz
  • Sử dụng để điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha