Biến tần ATV610

Showing 1–10 of 21 results

 • ATV610C11N4

  Quick Overview

  ATV610C11N4 – Đặc tính kĩ thuật:

  •  Công suất: 110 KW
  • Nguồn điện áp: 380 – 415V 3 Pha 50/60 Hz
  • Tần số ngõ ra: 0.1-500 Hz
  • Sử dụng để điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha

 • ATV610C13N4

  Quick Overview

  ATV610C13N4 – Đặc tính kĩ thuật:

  •  Công suất: 132 KW
  • Nguồn điện áp: 380 – 415V 3 Pha 50/60 Hz
  • Tần số ngõ ra: 0.1-500 Hz
  • Sử dụng để điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha

 • ATV610C16N4

  Quick Overview

  ATV610C16N4 – Đặc tính kĩ thuật:

  •  Công suất: 160 KW
  • Nguồn điện áp: 380 – 415V 3 Pha 50/60 Hz
  • Tần số ngõ ra: 0.1-500 Hz
  • Sử dụng để điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha

 • ATV610D11N4

  Quick Overview

  ATV610D11N4 – Đặc tính kĩ thuật:

  •  Công suất: 11 KW
  • Nguồn điện áp: 380 – 415V 3 Pha 50/60 Hz
  • Tần số ngõ ra: 0.1-500 Hz
  • Sử dụng để điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha

 • ATV610D15N4

  Quick Overview

  ATV610D15N4 – Đặc tính kĩ thuật:

  •  Công suất: 15 KW
  • Nguồn điện áp: 380 – 415V 3 Pha 50/60 Hz
  • Tần số ngõ ra: 0.1-500 Hz
  • Sử dụng để điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha

 • ATV610D18N4

  Quick Overview

  ATV610D18N4 – Đặc tính kĩ thuật:

  •  Công suất: 18 KW
  • Nguồn điện áp: 380 – 415V 3 Pha 50/60 Hz
  • Tần số ngõ ra: 0.1-500 Hz
  • Sử dụng để điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha

 • ATV610D22N4

  Quick Overview

  ATV610D22N4 – Đặc tính kĩ thuật:

  •  Công suất: 22 KW
  • Nguồn điện áp: 380 – 415V 3 Pha 50/60 Hz
  • Tần số ngõ ra: 0.1-500 Hz
  • Sử dụng để điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha

 • ATV610D30N4

  Quick Overview

  ATV610D30N4 – Đặc tính kĩ thuật:

  •  Công suất: 30 KW
  • Nguồn điện áp: 380 – 415V 3 Pha 50/60 Hz
  • Tần số ngõ ra: 0.1-500 Hz
  • Sử dụng để điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha

 • ATV610D37N4

  Quick Overview

  ATV610D37N4 – Đặc tính kĩ thuật:

  •  Công suất: 37 KW
  • Nguồn điện áp: 380 – 415V 3 Pha 50/60 Hz
  • Tần số ngõ ra: 0.1-500 Hz
  • Sử dụng để điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha

 • ATV610D45N4

  Quick Overview

  ATV610D45N4 – Đặc tính kĩ thuật:

  •  Công suất: 45 KW
  • Nguồn điện áp: 380 – 415V 3 Pha 50/60 Hz
  • Tần số ngõ ra: 0.1-500 Hz
  • Sử dụng để điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha