FX2N-16MT

    Cũng giống như dòng FX2N-16MR, PLC Mitsubishi FX2N-16MT được thiết kế với 8 ngõ vào và 8 ngõ ra tuy nhiên ở dòng MT thì lại sử dụng ngõ ra kiểu Transistor.

    Category: Tag: