ATV310HU22N4E

Biến tần ATV310HU22N4E

  • Công suất: 2.2 kW
  • Dòng định mức: 5.5A (tối đa lên tới 8.3A trong 60s)
  • Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW
  • Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz