ATV310HU30N4E

Biến tần ATV310HU30N4E

  • Công suất: 3 kW
  • Dòng định mức: 7.1A (tối đa lên tới 10.7A trong 60s)
  • Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW
  • Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz