Tag Archives: biến dòng tròn RCT-15-1 250/5A

Tổng quan biến dòng tròn RCT-15-1 250/5A Taiwan Meter

Biến dòng tròn RCT-15-1 250/5A Taiwan Meter có kích thước lỗ 35mm, đầu vào 0-250A, đầu ra 0-5A, cấp chính xác class 1. Biến dòng tròn rct-15-1-250-5a kích thước và trọng lượng nhỏ gọn giúp dễ dàng lắp đặt tại vị trí nhỏ hẹp, phương pháp thiết lập đơn giản, đáp ứng nhanh, dễ dàng […]