ATV310HU55N4E

Biến tần  

  • Công suất: 5.5 kW
  • Dòng định mức: 12.6A (tối đa lên tới 18.9A trong 60s)
  • Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW
  • Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz