FX3GE-24MR/DS

  Là thế hệ thứ ba trong gia đình họ PLC FX SeriesFX3GE có những đặc điểm cơ bản như:

  • Tính linh hoạt cao
  • Cổng truyền thông Ethernet
  • Tích hợp analog I/O (2 inputs, 1 output)
  • Cấu trúc Dual bus: bộ nhớ 32k bước
  • Tích hợp sẵn đồng hồ thời gian thực
  • Dễ dàng lập trình
  • Cổng USB có sẵn, tốc độ cao 12Mbps…