FX3GE-24MT/DSS

FX3GE là sản phẩm của sự kết hợp giữa FX3G với giao thức Ethernet và analog I/O.

Là thế hệ thứ ba trong gia đình họ PLC FX SeriesFX3GE có những đặc điểm cơ bản như:

  • – Tính linh hoạt cao
  • – Cổng truyền thông Ethernet
  • – Tích hợp analog I/O (2 inputs, 1 output)
  • – Cấu trúc Dual bus: bộ nhớ 32k bước
  • – Tích hợp sẵn đồng hồ thời gian thực
  • – Dễ dàng lập trình
  • – Cổng USB có sẵn, tốc độ cao 12Mbps…