Tag Archives: Biến tần ATV320U07M2C

Đặc tính kỹ thuật ở biến tần ATV320U07M2C Schneider

Biến tần ATV320U07M2C được ứng dụng phổ biến trong hệ thống ứng dụng công nghiệp với chức năng bảo vệ quá nhiệt, quá dòng, mất pha, bảo vệ nhiệt, ngắn mạch hiệu quả thông qua những điều khiển và hình thức kiểm soát linh hoạt. Đáp ứng tốt các tiêu chuẩn ứng dụng an toàn […]