FX2N-16MR

PLC Mitsubishi FX2N-16MR với 8 ngõ vào kết hợp với 8 ngõ ra sử dụng kiểu Relay. PLC FX2N-16MR được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng, các hệ thống điều khiển tự động trong công nghiệp nhờ có nhiều ngõ input, output. Thông thường trong những hệ thống lớn FX2N-16MR còn có thể kết hợp với nhiều module mở rộng khác nhau để điều khiển hoạt động của các hệ thống.