FX2N-32MR

    PLC FX2N-32MR Mitsubishi được phân thành nhiều dòng sản phẩm như: FX2N-32MR-001 hay FX2N-32MR-ES/UL. Bên cạnh dòng sản phẩm FX2N-32MR thì ở dòng PLC FX2N còn có một số dòng khác như : FX2N1-16MR, FX2N-48MR… Tùy thuộc vào số lượng Input và Output mà bạn có thể chọn loại PLC cho phù hợp với những ứng dụng của mình.

    Category: Tag: