FX2N-48MT

FX2N-48MT nằm trong họ sản phẩm FX2N của hãng PLC Mitsubishi. Với hơn hai mươi đầu vào và đầu ra giúp cho dòng PLC FX2N-48MT đạt được yêu cầu trong một số ứng dụng cho các hệ thống điều khiển tự động vừa và nhỏ.

Category: Tag: