Tập lệnh Melsec FX của Mitsubishi

Các thiết bị của PLC họ FX
X: ngõ vào gắn trực tiếp vào PLC
Y: ngõ ra nối trực tiếp từ PLC
T: thiết bị định thì
C: thiết bị đếm
M: relay phụ trợ, cờ chuyên dụng (M8000-M8255)
S: relay trạng thái, cờ hiệu (S900-S999)
D: thanh ghi
P: con trỏ
K: hằng số thập phân
H: hằng số thập lục phân
Tập lệnh cơ bản FX SERIES

Lệnh Load và Load Inverse

Load(LD): Nhiệm vụ: khởi tạo lại công tắc NO.
Load inverse (LDI) : Nhiệm vụ: khởi tạo lại công tắc NC.

Lệnh OUT

Điều khiển cuộn dây.
Nhiều lệnh OUT có thể nối song song với nhau.

Lệnh AND và AND INVERSE

AND: Dùng để nối tiếp nhiều công tắc NO, có thể nối tiếp nhiều công tắc cùng một lúc.
ANI (AND INVERSE): Nối tiếp nhiều công tắc NC, có thể nối tiếp nhiều công tắc cùng một lúc.

Lệnh OR, OR INVERSE

OR: Dùng để nối song song các công tắc NO, tối đa là 10 nhánh nối song song cho một cuộn dây.
ORI (OR INVERSE): OR : Nối song song các công tắc NC, tối đa là 10 nhánh nối song song cho một cuộn dây.

Lệnh Load Pulse and Load Trailing pulse

LDP (Load Pulse): hoạt động khi có xung chuyển từ OFF sang ON
LDF ( Load Falling Pulse): hoạt động khi có xung chuyển từ ON sang OFF

Lệnh And Pulse, And Trailing Pulse

Lệnh ANDP (And Pulse) hoạt động khi có xung chuyển từ trạng thái OFF sang ON.
Lệnh ANDF (And Falling Pulse) hoạt động khi có xung chuyển từ trạng thái ON sang OFF.
Lệnh ANDP và ANDF dược sử dùng tương tự như lệnh AND và ADNI.

Lệnh OR Pulse ,OR Trailling Pulse

Lệnh ORP( OR Pulse) hoạt dộng khi có xung chuyển từ trạng thái OFF sang ON.
Lệnh ORF (OR Falling Pulse) hoạt độnh khi có xung chuyển từ trạng thái ON sang OFF.
Lệnh ORP và ORF được dùng tương tự như lệnh AND và ADNI.

Lệnh Set và Reset

Đặc điểm: SET và RESET có thể dùng cho cùng một thiết bị bao nhiêu lần tùy ý. Tuy nhiên trạng thái tác động lại là trạng thái cuối cùng.

Nhận xét:

●Khi X0 đã bật trạng thái ON thì Y0 sẽ hoạt động và duy trì trạng thái ON ngay cả khi X0 đã tắt OFF.
●Khi X1 bật trạng thái ON thì Y0 sẽ OFF và duy trì trạng thái OFF ngay cả sau khi X1 tự nó chuyển thành OFF.
●Quá trình này diễn ra tương tự cho các M0, D0, S0.

Lệnh Timer, Counter (Out and Reset)

Dạng chung OUT và RESET của timer và Counter :

OUT:Chức năng điều khiển cuộn dây bộ định thời hoặc bộ đếm
RST(Reset): Đặt lại giá trị tác động cho bộ đếm hoặc bộ định thời

Hoạt động của bộ định thì và bộ đếm :

Bộ định thì (Timer)

Các bộ định thì hoạt động dựa trên phương pháp đếm các xung clock. Ngõ ra của Timer sẽ được kích hoạt khi giá trị đếm được đạt đến giá trị hằng số K nhất định. Khoảng thời gian trôi qua sẽ được tính bằng công thức: giá trị đếm được nhân với độ phân giải của Timer.
Timer 10 ms đếm giá trị 100 thì khi đó khoảng thời gian trôi qua đều được tính như sau:

100*10ms= 100*0.01s= 1s

Khoảng thời gian định thì được đặt trực tiếp thông qua hằng số K, hoặc được đăt gián tiếp qua thanh ghi dữ liệu D. Thông thường dùng thanh ghi dữ liệu được chốt để đảm bảo không bị mất dữ liệu khi mất điện. Tuy nhiên nếu điện áp của nguồn , điện áp của Pin bị giảm quá mức thì thời gian định thì có thể bị sai.

Bộ đếm (Counter)
●Khi dùng Counter hằng số K sẽ xác định số cần đếm.